Tel: 0 262 751 52 14
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Open menu

Yoğun (Dense) Faz Pnomatik Transport Sistemleri

Yoğun (dense) faz pnomatik transport sistemlerinde, toz veya taneli katı malzemeler, bir boru hattı boyunca düşük hız ve yüksek basınçlı hava ile taşınmaktadır.
Yoğun (dense) faz pnomatik transport sistemi genel olarak malzemenin stoklandığı bir silo, hemen altında bir klape, basınçlı kap ve boru hattından oluşmaktadır. Silo altında bulunan klape açıldığında silodaki malzeme kendi ağırlığıyla basınçlı kaba boşalmaktadır. Seviye sensöründen gelen sinyalle giriş klapesi kapanmakta ve kaptaki basınç giderek artmaktadır. Basınç yeteri kadar yükseldiğinde çıkış valfi açılarak malzemenin boru hattına nakli gerçekleşmektedir.
Özellikle segregasyon problemi olan malzemelerin transportunda idealdir. Aşındırma özelliği olan malzemelerde Ni-Hard veya Bazalt dirsekler kullanılarak aşınma minimuma indirilmektedir.

Yoğun (dense) faz pnomatik transport sistemleri  

 • Aşındırıcı Malzemeler
 • Kırılgan Malzemeler
 • Mixer Karışımı
 • Yüksek yoğunluk ve
 • Higroskopik (su alıcı) malzemeler

için en uygun taşıma yöntemidir.

Basınçlı kap malzeme ile dolduğunda malzeme giriş ve çürük hava klapeleri kapanır, sistemde basınç giderek artar ve malzeme taşıma hattı boyunca hedefe doğru ilerler.
Cidara yapışma özelliği olan ve bloklaşabilen malzemelerin etkin ve hızlı şekilde çözülmeleri için Noltec'in geliştirdiği "Pnömatik Karıştırma Konisi" kullanılır. Dizaynı sayesinde uzun ömre sahiptir ve bakımları kolaydır. Pnömatik karıştırıcı atmosferik şartlara veya bir taşıyıcının altına kolayca yerleştirilebilir. Böylece yoğun fazda taşıma minimum segregasyon ile gerçekleştirilir.

Bazı Uygulama Alanları

 • Çimento sanayi uygulamaları
 • Kül (Fly Ash) transportu
 • Karbon siyahı transportu
 • Deterjan hammaddeleri
 • Cam sanayi hammaddeleri
 • Döküm (kum) sanayi
 • Kimya ve gıda sanayi
pnomatik denseyor yoğun faz pnomatik transport

Pnömatik Transport Sistemleri Hakkında Teknik Makale

saferbeyaz

Menü