Tel: 0 262 751 52 14
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Open menu
SAFMAK DOZAJ BANT KANTARI ÇÖZÜMLERİ

EOC ve SAFMAK firmalarının kurulduğu günden beri ürün gamında yer alan bant kantarları çok farklı tiplerde üretilebilmekle birlikte genel prensipleri şu şekildedir; Bant Kantarı, herhangi bir malzemenin istenilen debide dozajlanmasını ve sistemin bunu otomatik olarak ayarlamasını sağlamaktadır. Mal akışı hız kontrollü bant ile yapılmaktadır.

SAFMAK ve EOC; bugüne kadar çimento, kimya, madencilik, plastik, deterjan, gıda vb. birçok sektör için değişik tipte bant kantarları üretmiş ve bunların kontrol sistemlerini oluşturmuştur. Dozaj bant kantarlarında, genellikle yan yüklere hassas olmayan yük hücreleri (load-cell) kullanılır. Yük hücreleri (load-cell) kantar şasesi ile ölçüm rulosu arasına sıkı bağlantı ile monte edilir. Böylece ağırlık rulonun hangi noktasında olursa olsun load-cell’lerin aynı değeri ölçmesi sağlanır ve bandın belli limitler içinde kaymasından doğan ölçüm hataları yok edilir. Dozaj bant kantarlarında kullanılan malzemenin özelliklerine uygun bant kullanılır. Esneme ve aşınma en az seviyede olmalıdır. Yüksek sıcaklıktaki uygulamalarda özel bant kullanılır.

İstenilen hasiyete göre bir veya iki makaralı tartım ünitesi yapılabilir.  Bant üzerinde, geniş kısımda malzeme tartımı yapılırsa daha yüksek hassasiyet sağlanabilir. Bant üzerinde bulunan mal her an tartılır, okunan hız bilgisi de kullanılarak gerçeklesen debi anlık olarak hesaplanır. Set edilen debi ile gerçeklesen (hesaplanan) değer arasındaki hata PID kontrolöründe değerlendirilerek yeni hız değeri hesaplanır. Set edilen debi gerçekleşen debi değerinden düşük ise hesaplanan hız artma yönündedir, yüksek ise hesaplanan hız azalma yönündedir. Askıdaki loadcell’e gelen ağırlık bilgisi kullanılarak bandın üzerindeki mal miktarı hesaplanmaktadır. Bant hızı, bant Tamburu dönüş hızı okunarak hesaplanır.

Bant Kantarlarında yedekleme sorunu olmayan AC motor ve AC sürücü kullanılmaktadır. Düşük hızlarda yüksek tork elde etmek amacıyla mikroişlemci tabanlı AC motor hız kontrol birimi kullanılmaktadır. Loadcell’den ağırlık bilgisi SIWAREX-U modülü kullanılarak doğrudan okunur ve hız bilgisi “incrimental encoder” dan gelen “pulse” lar kullanılarak okunmaktadır. Pano üzerine monte edilmiş OP (Operatör Panel) üzerinden sistemin çalışmasıyla ilgili tüm kalibrasyon ve ayarlar yapılabilmekte ayrıca gerçekleşmekte olan anlık değerler gözlemlenebilmektedir. Gerçekleşen anlık debi bilgisi yanında bant üzerinden geçmiş olan toplam malzeme miktarı kümülatif sayaçlardan izlenebilmektedir.
Diğer cihazlarla haberleşmek amacıyla istenen bir ölçekleme değerinde Set değeri ve gerçekleşen debi miktarı 4-20 mA cinsinden yapılabilmektedir. Kümülatif pulse rölesi her ton geçtiğinde bir kuru kontak bilgisi vermektedir.

Bant Kantarlarının Sınıflandırılması

Bant kantarları konstrüksiyon tipine göre şu şekilde sınıflandırılabilir.

  1. Ağırlık Makaralı Bant Kantarları
    1. Tek Ağırlık Makaralı
    2. İkili Ağırlık Makaralı
  2. Askılı Tip Bant Kantarları
a) Ağırlık Makaralı Bant Kantarları

Malzeme Besleme Bölümü

Şişli Klape: Genellikle çimento sektöründe kullanılır. Bakım ve kalibrasyon esnasında akışı durdurmak için kullanılmaktadır. Kullanım açısından sürgülü klapelerden daha kolaydır.
Sürgülü Klape: Kantar besleyicilerin periyodik olarak kalibre edilebilmesi için, malzeme akışını kesmek amacıyla silonun altına yerleştirilirler. Sürgülü klapeler, manuel olarak ya da pnömatik eyleyiciler kullanılarak sürülebilir.
Hücre Tekeri: Bant kantarı ve silo arasında bulunur. Kontrol edilmesi zor malzemelerin istenilen hızlarda beslenmesini sağlar.
Bunker: Malzemenin iletim kolaylığı veya zorluğuna bağlı olarak uygun bunker tasarımları Safmak bünyesindeki mühendisler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bant Ayar Ekipmanları

Bant Germe Sistemi: Bandın makaralar ve tambur üzerinde kaymasını engellemek amacıyla kullanılan sistemlerdir. Bant boyunca homojen bir gerginlik sağladıklarından dolayı ağırlık ölçümü için gereklidir. Firmamız genellikle vidalı germe sistemleri tasarlamakta ve üretmektedir. Bu sistemlerin içinde özel gergi yatakları kullanılmaktadır.
Gergi Makaraları: Birçok uygulamada; bant, makaraların üzerinde yerinden kayma eğilimi göstermektedir. Bunun önüne geçebilmek için gergi makaraları kullanılmaktadır. Böylelikle bant merkez konumda tutulmaktadır.
Limit Switchler: Bazı durumlarda makara ve bant arasında kalan yapışkan veya bandın esnemesine sebep olan sıcak malzemeler bandın kaymasına sebep olmaktadır. Bu gibi durumlarda limit switch devreye girerek operatöre bandı durdurması için bir alarm sinyali yollamaktadır.
Bant Temizleme Sistemi: Firmamız, bantta taşınan yapışkan malzemelerin doğurabileceği negatif sonuçların önüne geçebilmek için bant temizleme sistemleri kullanmaktadır. Temizleyici tipi, bandın malzemesine ve taşınan malzemenin cinsine göre seçilmektedir.

b) Askılı Tip Bant Kantarları

Yüksek hassasiyet gerektiren çimento ve madencilik gibi malzeme besleme sistemlerinde askılı tip bant kantarları tercih edilmektedir. Son yıllarda deterjan ve kimya sektöründe de tercih edilmeye başlanmıştır. Tipik bir askılı bant kantarı; askı çerçevesi, döküş haznesi, konveyör aksamı, karşı ağırlık, akış klapesi ve tahrik kontrol sisteminden oluşur. Özellikle çimento sektöründe, askılı döküş haznesi ve mafsallı hareketli döküş haznesi olarak tasarlanırlar.
Askılı tip bant kantarları, fonksiyon ve kontrol açısından ağırlık makaraları ile benzer özelliktedir. Dayanıklılık ve yüksek kapasite gerektiren uygulamalarda, yüksek kapasiteli load-cell seçmek yerine karşı ağırlık konulması tercih edilir.

Bant Kantarlarında Değişik Çalışma Modları

Lokal Manuel Çalışma: Manuel Set değeri devir/dakika olarak OP üzerinden değiştirilebilmekte ayrıca Manuel Set Artırma ve Manuel Set Azaltma tuşları kullanılarak da değiştirilebilmektedir. Çalışması pano üzerindeki Start butonu ile başlatılır, pano üzerindeki stop butonu ile durdurulur. (kontrol lokal panoda)
Çalışma için:
Lokal Çalışma İzin olmalı  (Merkezi kontrolör tarafından verilmeli)
Çalışma modu manuel seçilmeli (Pano üzerindeki Oto/Man butonundan)

Lokal Otomatik Çalışma:
Otomatik Set değeri debi olarak OP üzerinden değiştirilebilmektedir. Çalışması pano üzerindeki Start butonu ile başlatılır, pano üzerindeki stop butonu ile durdurulur. (kontrol lokal panoda)
Çalışma için:
Lokal Çalışma İzin olmalı  (Merkezi kontrolör tarafından verilmeli)
Çalışma modu otomatik seçilmeli   (Pano üzerindeki Oto/Man butonundan)

Remote Set Değeri ile Remote Otomatik Çalışma: Otomatik Set değeri debi olarak belirli miliamper olarak Merkezi kontrolörden gelmektedir. Remote Set değeri 4-20 mA arası akim ile yapılmakta ve haberleşme skalası kolayca değiştirilebilmektedir. Çalışması, Merkezi kontrolör tarafından sağlanan çalış bilgisi ile kontrol edilmektedir. (kontrol harici panoda)
Çalışma için:
Lokal Çalışma İzin olmamalı (Merkezi kontrolör tarafından iptal edilmeli)
Set değeri inputu var ise iptal edilmeli   (Pano üzerindeki klemenslerden)

Lokal Set Değeri ile Remote Otomatik Çalışma: Otomatik Set değeri debi olarak OP üzerinden değiştirilebilmektedir. Çalışması, Merkezi kontrolör tarafından sağlanan çalış bilgisi ile kontrol edilmektedir. (kontrol harici panoda)
Çalışma için:
Lokal Çalışma İzin olmamalı   (Merkezi kontrolör tarafından iptal edilmeli)
Set değeri inputu yok ise seçilmeli   (Pano üzerindeki klemenslerden)

Bant Kantarlarında Dizayn ve Programlama

a) Çok farklı tip ve tonajlarda üretilen bant kantarları temel anlamda dozaj ve kümülatif olarak iki gruba ayrılmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere dozaj bant kantarları; toz veya granül yapıdaki malzemelerin mikser, değirmen v.b sürekli besleme mantığına göre çalışan sistemlere belli bir debide (ton/h, kg/h) malzeme beslemede kullanılır.

b) Kümülatif bant kantarları ise; sabit hızda dönen bir bandın üzerinden geçen malzeme miktarını anlık debi ve kümülatif sayaç olarak ölçen sistemlerimize verdiğimiz isimdir.

c) Bant kantarlarımız SAFMAK firmasının uzman mühendisleri tarafından yıllar içerisinde oluşmuş know-how bilgileri ile harmanlanarak müşterinin ihtiyacına uygun olarak dizayn edilmektedir.

d) İşletme ve bakım maliyetleri düşük olduğundan işletmeler tarafından uzun yıllar problemsiz olarak kullanılmaktadır.

e) Uzun yılların verdiği tecrübe ile her türlü üretim hattına kısa sürede montajı ve devreye alması yapılabilmektedir. Tüm test ve kalibrasyonlar montaj sahasına gitmeden firmamız bünyesindeki test alanında uzman personelimiz tarafından yapılmakta ve devreye alma çok kısa sürmektedir.

f) Bakım gerektirmeden uzun süre kullanılmaktadır. Bakım ve kalibrasyon aralıkları sistemle birlikte verilen kullanma kılavuzunda ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Rulolarda, yağlama gerektirmeyen sızdırmaz rulman teknolojisi kullanılmıştır ve tartım bandının gerginliği otomatik olarak ayarlanır.

g) Hassasiyet %0,5 gibi uluslararası kabul görmüş bir değere sahiptir.

h) Yük hücreleri 16 veya 19 bit gibi yüksek çözünürlüğe sahip SIWAREX modüller tarafından okunmaktadır. S7300 PLC ailesine doğrudan P-Bus üzerinden entegre çalışan SIWAREX modüllerin ayar ve kalibrasyonu operatör panel üzerinden veya uzak (remote) noktadaki PC üzerinden yapılabilmektedir.

i) PLC olarak genellikle S7300 ailesi kullanılmakla birlikte, bant kantarı yazılımlarımız siemens plc ailesine ait herhangi bir plc ye de kolayca uyarlanabilmektedir,

j) Kullanılan malzemelerin tamamı piyasada kolay bulunabilir ve kabul görmüş malzemelerdir ( siemens, weidmüller, rehau, pirelli v.b)

k) SIEMENSTE kullanılan her türlü network yapısına (MPI, PROFIBUS, PROFINET) uyumlu olmasının yanında, profibus veya Ethernet yapısı kullanılarak SIEMENS olmayan sistemlerle de kolayca haberleştirilebilmektedir.

l) Kullanıcının ihtiyacına uygun olarak muhtelif yerlere konulan SIEMENS operatör paneller vasıtası ile izleme ve kontrol yapılabilmektedir.

m) Sistemde oluşan her türlü alarm ve uyarı operatör paneller ve uzak mesafedeki PC vasıtası ile gözlemlenebilmektedir.

n) Kullanılan malzeme ve yazılımların tamamı endüstri piyasası tarafından iyi bilinen ve sıklıkla kullanılan ürün ailesine aittir. Bunun sonucu olarak kullanım süreci içerisinde firma bağımlılığı en aza indirilmiştir. Yedek tutma maliyeti ve tedarik sıkıntısı yaşanmamaktadır.

İLYAS GAZİ
E.O.C.
Proje Yöneticisi

saferbeyaz

Menü