Tel: 0 262 751 52 14
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Open menu
SANDWİCH PANEL HATTI OTOMASYONU

Uzun yıllardır inşaat sektörüne hizmet eden sandwich paneller, teknolojinin baş döndürücü hızına rağmen hala çatı ve cephe kaplamaları konusunda vazgeçilmez malzemeler arasındadır. Özellikle çelik konstrüksiyon fabrika inşaatlarında yoğun bir şekilde talep görmektedir.

Bu talebe yetişmek isteyen işletme sahipleri Almanya, İtalya gibi ülkelerden panel üretim hatları ithal etmişlerdir.

Zaman içerisinde bu hatların çalışma prensipleri öğrenilmiş bakım onarım ve revizyon işleri tamamen yerli işgücü ve malzemeyle çözülmeye başlanmıştır.

2009 Temmuz ayında Nuh Panel ve EOC ana iskeleti İtalyan menşeli bir firma tarafından yapılan sandwich panel hattının revizyonu konusunda anlaşmaya varmış ve proje çalışmalarına başlamıştır. İlk iş olarak hat üzerindeki tüm elektrik ve elektronik aksam sökülmüştür. Tamamen kullanılmaz durumda olan bu malzemelerin yerine EOC Mühendislik ekibinin kararları doğrultusunda yenileri seçilmiş ve proje çizimlerine başlanmıştır.

Proje aşamasında Nuh Panel bakım ekibi ile de görüşülerek hat 5 ana kısma ayrılmıştır.

Bu kısımlar;

1. Roll form

Bu kısımda alt ve üst saç roll-form denen kalıptan geçirilerek uygun şekle sokulmakta ve ısıtılmaktadır. Alt motor, üst motor ve açıcılar olmak üzere temel olarak 3 ana bölümden oluşmaktadır. Hata izleme ve Press Band senkronizasyon parametrelerine ulaşmak amacıyla 1 adet TP177B DP serisi Siemens Operatör Panel kullanılmıştır. Ana PLc ile olan IO haberleşmesi Profibus üzerinden ET200 modüller kullanılarak sağlanmıştır. 3 noktaya yerleştirilen buton panoları vasıtası ile sacın hatta sürülmesi kolaylaştırılmış, ekler daha kısa mesafede yapılır hale gelmiştir.

2. Poliüretan ve Travers Kafa

İki saç arasına dökülen poliüretan-iso-cat ve 141b malzemeleri karıştırılmaktadır. Dağıtıcı travers kafa vasıtası ile istenilen noktalara Servo sistem vasıtası ile milimetrik olarak dökülmektedir. Malzemeler mass flowmetreler kullanılarak 150 bar basınçta ve istenilen debide reçete bazlı olarak dozajlanmaktadır. Reçete yapısı Siemens Flexible Runtime kullanılarak yapılmıştır. Standart PC yerine endüstriyel PC-Panel 15” kullanılarak hem yerden tasarruf edilmiş hem de görsellikten ödün verilmemiştir. WinCC Flexible Runtime üzerinde Face Plate kullanılarak parametreleme ve kontrol basitleştirilmiştir. Poliüretan dozaj sistemi üzerinde bulunan tüm ekipmanlar 15” Endüstriyel PC üzerinden tek tıkla çalıştırılıp durdurulmaktadır. Hammadde silolarının ısıtılması ve soğutulması işlemleri de PLC üzerinden ve otomatik olarak yapılmaktadır. 150 bar gibi yüksek basınçla çalışma yapıldığından dolayı mekanik ve elektronik olarak birçok emniyet tedbiri alınmıştır. Basıncın uyarı sınırı olan 180 barın üzerine çıkması durumunda operatör sesli ve ışıklı olarak uyarılmakta, basıncın 200 barı geçmesi durumunda motorlar ve diğer tüm sistemler durdurulmaktadır. Ekranda basıncın yükseldiği ilgili hat belirtilmektedir. Panel-PC ile olan haberleşme Ethernet üzerinden 100 Mbit hızda yapılmaktadır. Travers kafayı hareket ettiren Servo motoru yönetmek üzere 1 adet CU305 ve Sinamics S120 kullanılmış, Servo ünitesi ile PLC arasındaki irtibat Profibus üzerinden gerçekleştirilmiştir. Travers kafanın panel üzerinde belirlenen 8 farklı noktaya 8 farklı hızda gidip dönmesi sağlanmıştır. Tüm bu noktalar 16 adımlı reçete olarak girilmekte ve saklanabilmektedir. Reçete üzerindeki bilgiler doğrudan CU305 içerisine yazıldığından dolayı komut işlemede herhangi bir gecikme olmamaktadır. Poliüretan ve Travers Kafa ayrı bölüm gibi görünse de hattın diğer kısımları ile de koordineli olarak çalışmaktadır.

3. Pres Band

Panel Üretimi İstiflemePres Band 4 adet DC ve 4 adet AC motordan oluşmaktadır. 4 Adet DC motor Doop fonksiyonu üzerinden GSST2 vasıtası ile haberleşmektedir. Prensip olarak Master-Slave uygulamaya benzemekle birlikte daha çok yük paylaşımı ve tüm motorların malzemeyi aynı hızda çekmesi amaçlanmıştır. Bu yötem kullanıldığında yüklerin birbirine mekanik olarak bağlı olma zorunluluğu yoktur. Alt motor PLc Analog çıkışından gelen setpoint i 4-20 mA olarak alır ve çalışmaya başlar, onun akım ve hız bilgisini gören üst motor ve yan caterpill motorları yükün istenilen kadar ki kısmını üzerlerine alarak alt motorla aynı hızda dönmeye başlar. Yanda bulunan AC motorlar takılan kalıba göre kalınlık ve en ayarı yapılmasını sağlar. DC motorlar Siemens Simoreg DC Master Drivelar vasıtası ile sürülmüş ve Tacho Jeneratörler vasıtası ile hızları doğrudan sürücüler tarafından okunmuştur. Sürücüler üzerinde bulunan analog çıkışlar kullanılarak akım ve hız bilgisi PLC ye alınmış ve Operatör Panelde gösterilmiştir. Hat hızı normal çalışmada 11 m/dk dır. Pres Band 22 m/dk hıza çıkabilecek donanımda olmasına rağmen poliüretanın kimyasal tepkime süresinden dolayı hız 11m/dk ile sınırlandırılmıştır.

4. Testere

Uçan testere diye de tabir edilen testere ünitesi diğer kısımlardan PLC ve güç olarak tamamen bağımsızdır. Hat hızını kendisine ait incrimental encoder üzerinden okumaktadır. Hat hızına senkron olma ve boy hassasiyeti sebebiyle Siemens Simotion D425 control sistemi tercih edilmiştir. Hat ve Dalma ekseni olmak üzere 2 adet Servo eksen ve 1 adet AC bıçak ekseninden oluşan bir yapı kullanılmış ve 1mm gibi bir hatayla panel boyları kesilmektedir. Panel boyları 200 satır olarak girilebilmektedir. Her bir satırda boy, adet, üretim no v.b bilgiler bulunmaktadır. Son satırda yazılan boyların kesilmesi ile yeniden birinci satıra dönülür. İstenilmesi durumunda Simotion ve PLC içerisinde bulunan OPC vasıtası ile hertürlü üretim bilgisi ERP, SAP gibi sistemlere aktarılabilmektedir.

5. İstifleme

Panel Üretimi İstiflemeHatta üretilen paneller bu kısımda istiflenerek paketlemeye hazır hale getirilmektedir. İki farklı kalıpla üretilen panel 6 farklı modda dizilebilmektedir.
Bunlar,

- Cephe tek,
- Cephe çift,
- Cephe uzun
- Çatı tek,
- Çatı çift,
- Çatı uzun

Dizilen panel yığınlarının boy kalınlığına göre adet girilmekte, adetlerin tamamlanması ile asansör aşağı inmekte ve paletler panel yığınını bekleme alanına almaktadır.

En başta da belirttiğimiz üzere hattımız 5 ana kısımdan ibarettir. Bu kısmların tamamı yaklaşık 6 ay gibi bir sürede mekanik ve elektrik olarak tamamlanarak üretime hazır hale getirilmiştir. Yeni hattın devreye alınması ile birlikte Nuh Panelin üretim kapasitesi 2,5 katına çıkmıştır.

İlyas GAZİ
E.O.C.
Proje Yöneticisi

saferbeyaz

Menü