Tel: 0 262 751 52 14
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Open menu

Katı Batch Dozaj Sistemleri

Katı batch dozaj sistemleri, helezon vida, bant konveyör ya da vibrasyonlu sistemlerle taşınan toz, granül ve taneli malzemelerin reçete bazında dozajlama sistemleridir. Bir bunker, reaktör ya da mixer katı dozajda beslenen eleman olabilir. Batch dozaj sistemlerinde, mixere veya reaktöre beslenecek birden fazla malzeme bulunmaktadır. Kontrol sistemleri kullanılarak üretilecek reçete seçilir ve proseste hangi malzemeden ne kadar kullanılacağı sisteme yüklenir. Reçeteyi göz önünde bulundurarak sistem hangi malzemeden ne kadar kullanacağını kendisi belirler. Batch dozaj sisteminin çalışması panolardan ve diyagramlardan izlenebilir.

Batch dozaj sistemlerine yardımcı olarak birçok ekipman bulunur; silolardan zor akan malzemeler için aktivatörler, tozumayı engellemek amacıyla filtreler ve yönlendirici kapaklar sıklıkla kullanılmaktadır. Dozajlamanın hassas olması gerektiği durumlarda özellikle vidalı ve bantlı besleme elemanlarında frekans kontrol cihazları kullanılır.

katı batch dozaj sistemleri

katı batch dozaj sistemleri

Batch Dozaj Hakkında Teknik Makale

saferbeyaz

Menü