Tel: 0 262 751 52 14
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Open menu
MEKANİK ÜRETİM - GELİŞEN TÜRKİYE SANAYİSİ

“Gelişen Türkiye Sanayisi” diyerek başlayan pek çok makale okuyoruz. Gelişme, ürünün veya hizmetin sadece ortaya konması olarak değerlendirildiğinde ülke sanayisi olarak başarılı sayılabiliriz. Ancak ürün ve hizmetin tasarlanmasından pazarlama aşamasına kadar olan süreçler göz önüne alındığında aynı şekilde düşünmek pek mümkün değil. Süreç yönetimi konusundaki bu eksiklik çoğu zaman ortaya çıkarılan ürünün veya hizmetin gelişiminde de en büyük engeli oluşturuyor ve hatta ürün ortaya çıkmış olmasına rağmen ürünü ortaya çıkaran birikim ve bu birikime sahip uzmanlar ülke sanayisinin gelişimi adına kayboluyor.

Şirket olarak uzmanlaşmış olduğumuz ve gelişimi adına yatırımlarda bulunduğumuz toz, granül ve sıvı hammaddelerin dozajı ile transportu konularında ürün gruplarımızı hayata geçirmede en önemli süreçlerden biri olan planlama ve imalatın, sektörümüzdeki önemi üzerinde ise özellikle durulması gerektiğine inanıyorum.

Planlama ve imalat sürecinin başarısı, büyük ölçüde tasarım, satın alma ve tedarikçilerin yönetimi süreçleriyle alakalıdır. Bu süreçler bir zincir gibi düşünülmeli, en zayıf halkanın aslında zincirin tümünün mukavemetini temsil ettiği unutulmamalıdır.

İmalat prosesinin doğru yönetiminin gerekliliği, ürün gamımızın farklı özellikler gösteren sektörler için uygulanmasından ve müşteriler tarafından talep edilen özel uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Bu sektörlerde var olan taleplerin çeşitliliği ise birçok imal usulünün bir arada kullanılmasını ve sürecin müşteri memnuniyeti açısından da profesyonelliğe ve estetik anlayışa uygun yapılmasını gerektirmektedir.

Başka bir deyişle işin “hakkının verilerek” yapılmasının sağlandığı süreçtir aslında imalat süreci. Sonuçta tasarımın hayata geçişi; doğuşu imalatla mümkündür. Bu nedenle imalat yöntemlerine ve güncel teknolojilere ilişkin sahip olduğumuz yetiler, bilgiler ne kadar fazla ise tasarımdaki sınırlarınız da o kadar geniştir.

Toz, granül ve sıvı hammaddelerin dozajı ile transportu genel başlığı altında çözüm sunduğumuz sektörlerde, imalat prosesinin önemini pek çok noktada görmekteyiz. Özellikle malzemenin kimyasal ve fiziksel özellikleriyle ilgili olarak alınması gereken önlemler bunların başında gelir. Proseslerde kullanılan malzemelerin abrazif, korozif ve higroskopik etkileri için boya, lastik, seramik, bazalt vb. koruyucu kaplamaların prosese uygun olarak uygulanması uzun vadede kalıcı ve bakım maliyetlerinin azaltılması açısından memnuniyet verici sonuçlar sağlamaktadır.

Gıda ve ilaç sektörleri gibi hijyenik koşullar altında üretimlerin gerçekleştirildiği tesislerde de kaynak prosesleri ve sızdırmazlık ekipmanlarının tolerans dahilinde montajı önem kazanmaktadır.

Tartım hassasiyetlerinin sağlanması için gerekli önlemler genellikle tasarım aşamasında alınsa da montaj ve devreye almada karşılaşılan ve anlık gelişen sorunların giderilmesinde imalat ve montaj mühendislerinin problem çözme yeteneklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Rijit ve dengeli düzlemsel yapıların oluşturulması tartı hassasiyeti açısından son derece önemlidir. Sistem devreye alınırken oluşabilecek dış faktörlere bağlı mekanik titreşimler ve istenmeyen darbe yüklerinin absorbe edilmesi ve sistemle ilişiğinin kesilmesi de imalat ve montajın önemine iyi bir örnektir.

Pnomatik transport gibi üst düzey teknik bilgi birikimi gerektiren bir konuda sistemlerimizin rakip sistemlere olan üstünlüğü kendisini, enerji tasarrufu ve sistem ömrü konularında yarattığımız iyileştirmelerde göstermektedir. Basınç kayıplarının en aza indirilmesi ve transport hattındaki boru ve dirseklerin aşınmalarının azaltılması da imalat ve montaj sürecinde yapılan sızdırmazlık ve transport hattı düzlemselliğinin kontrolü ile sağlanmaktadır.

Konveyörler ve elevatörler gibi bantlı ve zincirli besleyicilerin mekanik yapılarının çok basit olmasına rağmen düzgün ve verimli çalışabilmeleri tamamen imalat grubunun üretim aşamasındaki toleransları uygulamasına ve montaj esnasındaki ayarları doğru yapmasına bağlıdır. Yine proseslerimizde sıkça kullandığımız helezon konveyörlerin vida kısmı ile dış boru kısmı arasındaki toleransların imalat grubu tarafından hatasız uygulanmış olması daha az güçle – dolayısıyla daha az enerji ile – malzeme transportuna imkân sağlamaktadır.

Montaj sahasında fabrika kaynakları ile bağlantıları yapılan kontrol ve güç elemanlarının da (valfler, şalterler, kablo, hortum ve borular) göze hitap eden, rahat kullanımı ve bakımı gözeten uygulamaları da yine imalat ve montaj ekibinin sorumluluğundadır.

Sonuç olarak sadece birkaç örnekle bile imalat sürecinin, süreç yönetiminde ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Planlama ve imalat süreci öncelikle prosesin doğru çalışmasını sağlayarak tasarımları hayata geçirirken; verimlilik ve estetik iyileştirmelerle farklılık yaratarak müşteri memnuniyeti için kullanılan en önemli faktörlerden biri olmaktadır.

“Türk Endüstrisinin ithal ürün ve teknolojiye bağımlılığını azaltmak” olan başlıca kuruluş amacımız doğrultusunda devam ettirdiğimiz sektör liderliğimizi, imalat süreçlerine; hem teknolojik çeşitlilik açısından hâkim olarak hem de uygulama ve tasarımda, estetik ve ergonomiye gösterdiğimiz önemle vurgulamaktayız. Kurulma aşamasında olan test tesislerimizle ise ar-ge ve imalatın “Gelişen Türkiye Sanayi”sini geliştirmesini umuyoruz.

SAFMAK
İlker Arslan
Tasarım Müdürü.

saferbeyaz

Menü