Tel: 0 262 751 52 14
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Open menu

Sıvı Batch Dozaj Sistemleri

Sıvı dozaj sistemleri genel olarak değişik sıvıların reçetelere göre reaktörlere dozajlanmasını içerir. Sistemde sıvı malzemeler tanklarda depo edilir. Pompalar vasıtası ile boru hattına basılır ve vanalara kumanda edilerek sıvının reaktöre gitmesi sağlanır.

Sıvı dozaj sistemleri genel olarak değişik sıvıların reçetelere göre reaktörlere dozajlanmasını içerir. Sistemde sıvı malzemeler tanklarda depo edilir. Pompalar vasıtası ile boru hattına basılır ve vanalara kumanda edilerek sıvının reaktöre gitmesi sağlanır.

Üretimde kullanılan hammaddeler ve reçeteler bilgisayara girilmektedir. Reçeteler prosese giren hammaddelerin kodlarını içermekle kalmayıp, karıştırma devri, karıştırma süresi, devir-daim süreleri ve sıcaklık limitleri, viskozite ve iletkenlik gibi parametreleri de içerir.

Operatörün ürün kodunu girip üretimi başlatır. Bilgisayar, tartı üniteleri ve diğer enstrümanlar ile haberleşerek ekranda bu değerleri gösterir ve gerçekleşen miktarları kaydeder. Reaksiyon sonunda grafikler ve sonuçlar printerden alınır.

Sıvı dozaj sistemlerinde kullanılan bir çok yardımcı elema bulunmaktadır. Seviye sensörleri,aktivatörlü vanalar, basınç sensörleri, debimetreler, iletkenlik ve viskozite sensörleri bunlardan bazılarıdır.

sıvı batch dozaj sistemleri sıvı batch dozaj

Batch Dozaj Hakkında Teknik Makale

saferbeyaz

Menü