Tel: 0 262 751 52 14
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Open menu
MİKRO DOZAJ SİSTEMLERİ

Mikro dozaj esas olarak bir reçete bazında üretim sistemidir. Birden fazla malzemenin değişik oranlarda dozajlandığı ve mikser veya diğer sistemlere iletildiği prosesler için uygun bir çözümdür. Otomatik sistemlerde dozajlanacak ham maddeler bir besleme ekipmanı ile tartı kefesine aktarılır. Tartı kefesi sabit olabileceği gibi, hareketli de olabilmektedir.

Reçete’ye göre hangi malzemeden ne kadar besleneceği bilgisi otomatik sistemlerde yazılım tarafından yorumlanır ve hammeddeler istenilen oranlarda tartı kefesine dozajlanır. Operatör destekli sistemlerde ise reçete bilgisinde yer alan hammaddeler ekranda operatöre sunulur ve operatör elle Dozajlama işlemini bir tartı üzerinde gerçekleştirir. Yazılım operatörün hata yapamayacağı şekilde önlemler ve kontrollere sahiptir.

Mikro dozaj sistemlerinin kullanılması sayesinde operatörden kaynaklanabilecek hatalar minimize edilmekte ve geçmişe dönük ürün içerikleri takip edilebilmektedir. Bu sayede sürdürülebilir ürün kalitesi güvence altına alınmaktadır.

Sistem üç ana gruptan oluşmaktadır.

  1. Malzeme stok ekipmanları
  2. Besleme ekipmanları
  3. Tartı grubu ekipmanları
  1. Sisteme malzeme yüklemesi değişik metotlarla yapılabilir. Manüel yükleme için torba atma istasyonları kullanılabileceği gibi pnömatik transport sistemlerinden yada big-bag boşaltma ünitelerinden yararlanarak da yükleme yapılabilir.
  2. Sistemde besleme ekipmanları olarak genellikle küçük helezon konveyörler kullanılmaktadır. Ancak helezonun uygun olmadığı malzemeler için bantlı konveyörler de kullanılabilir.
  3. Tartı grubu, tartımın yapıldığı kefe olarak adlandırılan ekipman ve onu dış ortamdan ayıran kefe kılıfından oluşmaktadır.

Sistem, otomasyon yazılımı sayesinde operatörün gireceği reçeteye uygun olarak malzemeleri teker teker tartar ve prosese iletir.

Gerçekleştirdiğimiz sistemler müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda konusunda uzman SAFMAK mühendisleri tarafından dizayn edilir ve projelendirilir. Kapasite, hassasiyet, malzeme özellikleri, ortam koşulları gibi değişkenler sistemin dizaynına temel teşkil eder. Satış sonrası hizmetlerle müşterilerimizin üretimlerinin sürekliliği garanti altına alınmaktadır.

SERVET KARABİBER
SAFMAK
Satış Mühendisi

saferbeyaz

Menü