Tel: 0 262 751 52 14
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Open menu
Azalan Ağırlık Dozaj Sistemi

Çeşitli endüstriyel alanlarda toz ve granül halindeki malzemeleri continue olarak besleme amacıyla kullanılır. Prensip olarak dozaj bant kantarlarına benzer bir şekilde çalışır. Bu sistemde de belli sürede belli miktarda malın beslemesi amaçlanır.

Azalan miktar ağırlık kontrol sistemi, ağırlık kontrolörünün ve yüksek doğruluklu vidalı besleyicinin kombinasyonudur. Sürekli karıştırma işlemleri ve extruderlerin beslenmesi için gerekli olan sabit ve sürekli kontrollü kütle debisi üretirler. Doldurma işleminden sonra sistem birim zamanda azalan malzeme miktarını hesaplayarak motorun devir sayısına kumanda eder. Kapalı bir muhafaza içinde bulunan sistemde malzeme miktarı alt seviyeye (low weight) geldiğinde, kontrolör besleme sistemini kilitler, üst klape açılarak silonun 15-20 saniye içinde tekrar dolması sağlanır ve sistemin döngüsü devam eder.

Azalan ağırlık dozaj sistemi, bütün besleme sisteminin tartımını içerir. Sistemden çıkan malzemenin çıkış hızı ağırlık kaybı/birim zaman olarak hesaplanır ve istenen (set edilen) besleme hızıyla karşılaştırılır. Ölçülen hız ile istenen hızın arasındaki fark, besleme hızı kontrolörünü düzeltici işlem yapmaya yöneltir. Çeşitli yazılımlarla otomatik olarak ayarlanan besleme hızı sayesinde işlem gecikmesi olmadan düzgün besleme hızıyla çalışılır.

Azalan ağırlık dozaj sisteminin avantajları;

  • Sıcak ve zor malzemelerle çalışabilir.
  • Malzeme yığılmasından ve tozdan etkilenmez.
  • Düşük besleme hızı uygulamaları için uygundur.
  • Bütün sistem tartıldığı için bant gerilmesi veya takip sorunları olmaz.
  • Transport gecikmesinden dolayı gecikme oluşmaz, saniye saniye ölçüm doğruluğu vardır.
  • Örneklemeye gerek olmadan besleme hızının doğruluğu her zaman kontrol altında tutulabilir.

azalan ağırlık contunie dozaj sistemi

saferbeyaz

Menü