Tel: 0 262 751 52 14
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Open menu

TOZ - TORBA DOLUM MAKİNALARI

İmalat hattının paketlenme ucunda SAFMAK dolum makinelerini kullanabilirsiniz. SAFMAK mühendisleri paketleyeceğiniz malzemenin karakteristiğine, torbanızın boyutlarına ve istenen kapasiteye göre uygun makineyi seçer veya müşteriye özel bir çözüm dizayn eder.

SAFMAK dolum makineleri ağırlık esaslı tartım yapar ve bu makineler ile ventilli, düz torbaların ve Big-Bag’lerin işe özgü seçeneklerle etkin ve hassas bir şekilde doldurulması mümkündür.

Brüt Torba Dolum Makinaları

TKL tipi torba dolum makinesi 20 ile 50 kg arasında, istenilen değerde hassas dolum yapabilmeyi sağlayan bir makinedir. Dolum işlemi esnasında torba sürekli olarak tartılır ve torba istenilen ağırlığa geldiğinde dolum işlemi sona erer. Dolum iki kademeli olarak gerçekleştirilir. Set edilen ağırlık değerine ulaşıldığında, sistem, yavaş beslemeye geçerek dolum hassasiyetini arttırır. Hızlı ve yavaş besleme değerleri operatör panelden girilebilir. Dakikada 3 torba doldurma kapasitesine sahip olan TKL makinesinin hassasiyeti +/- 150 g'dır.

Besleme elemanı olarak helezon vida veya bantlı konveyör kullanılabilir. Doldurulan, zor akan bir malzeme ise akışı rahatlatmak için makineye, vibrasyon veya darbe üniteleri eklenebilir. TKL tipi torbalama makinesine opsiyonel olarak manuel dikiş makinesi eklenebilir. Tüm sistem otomatik olarak düşünülürse, bu ünite de otomatik hale getirilebilir.

torba dolum makinası brut torba dolum makinası
Torba Tipi Açık ağızlı
Torba Cinsi Polipropilen, Kraft
Tartı aralığı 15-50 kg
Hassasiyet +/- 100 g
Kapasite 3-4 torba/dakika
Besleme Tipi Helezon Konveyör
Kapaklı Besleyici
Bantlı Konveyör
Çalışma Basıncı 10-20 ton/s
Çalışma Gerilimi 380 V
Kontrol Sistemi PLC (Siemens)
Ağırlık 350 Kg

Net Torba Dolum Makinaları

TKC ve PKC tipi paketleme makinesinde tartım işlemi, besleme sisteminin boşaltma kısmında bulunan bir kefede yapılır. Kefe istenilen ağırlığa geldiğinde kapaklar açılır ve taşınan malzeme pakete boşaltılır. Dolum iki kademeli olarak gerçekleştirilir. İstenilen ağırlık değerine gelindiğinde sistem yavaş beslemeye geçe. Hızlı ve yavaş besleme değerleri operatör panelden girilebilir. Brüt tartımdan farklı olarak torba değiştirme işlemiyle, tartım işlemi aynı anda gerçekleştirilir. Bu da makinenin hızını arttırmaktadır.

net torba dolum makinaları net torba dolum sistemleri
  TKC PKC
Torba Tipi Açık Ağızlı
Paket
Torba Cinsi Polipropilen, Kraft
Tartı aralığı 20-50 kg 2-10 kg
Hassasiyet +/- 100 g +/- 30 g
Kapasite 4-5 torba/dakika 4-5 paket/dakika
Besleme Tipi Helezon Konveyör
Kapaklı Besleyici
Bantlı Konveyör
Çalışma Basıncı 6 bar
Çalışma Gerilimi 380 V
Kontrol Sistemi PLC (Siemens)
Ağırlık 350 Kg

Ventilli (Pnomatik Beslemeli) Torba Dolum Makinaları

SAFMAK'ın dizaynı olan elektronik ventilli torba dolum makineleri her tür toz ve granül malzemenin kağıt, plastik veya polipropilen ventilli torbaya dolumunu yüksek hız ve hassasiyette gerçekleştirmek için en uygun sistemlerdir. SAFMAK ventilli torba sistemlerini her uygulama için özel olarak tasarlar ve imal eder.

Pnomatik besleyicili torba dolum sisteminde doldurulacak malzemenin depolandığı bir hazne bulunmaktadır. Hazne içindeki malzeme seviyesi vibrasyonlu-çatallı tip seviye sensörleri ile kontrol edilmektedir. Bu haznenin tabanı 30º eğimli olarak torba dolum nozuluna açılmaktadır. Stok haznesine 5 ayrı noktadan verilen ~0.6 bar basınçlı hava sayesinde hazne içindeki malzemenin akıcılık kazanması sağlanmaktadır.

Akıcı hale gelen malzeme flex hortumla bağlı nozul ünitesine ve oradan da torbaya akmaktadır. Nozul ünitesi, torbayı taşıyan sehpa ve torbanın devrilmesini sağlayan mekanizma ile beraber iki adet uygun kapasiteli Load-Cell ile tartılmaktadır. Nozul ünitesi, torba boyutunun değişebileceği göz önünde bulundurularak kolay değişebilir şekilde dizayn edilmektedir.

Hazne içindeki malzemenin torbaya akışı hızlı ve yavaş olmak üzere iki kademeli olarak gerçekleştirilir. Hızlı beslemede flex hortum tam açık konumdadır, hassasiyet sağlanması amacıyla dolumun son kilolarında çift kademeli bir pnomatik piston yardımıyla kısılan flex hortum yavaş beslemenin gerçekleşmesini sağlar. Sistemin kontrolü PLC (Siemens) ünitesi ile gerçekleştirilmekte olup, operatör panelde;

  • Tartı bilgileri
  • Hızlı-yavaş dolum bilgisi
  • Dolum Sayısı
  • Aktif ağırlık
  • Kalibrasyon katsayıları
  • Hata bilgileri

görülmekte olup tuş takımı ile gerekli değerler girilebilmektedir.

ventilli torba dolum makinası
Malzeme Gıda
Toz
Nişasta
Kimya
Tartı Aralığı 25-50 kg
Kapasite 4-5 torba / dk
Tartı Hassasiyeti +/- 20 g
Dolum Hassasiyeti +/- 150 g

Ventilli (Vida Beslemeli) Torba Dolum Makinaları

SAFMAK'ın dizaynı olan elektronik ventilli torba dolum makineleri her tür toz ve granül malzemenin kağıt, plastik veya polipropilen ventilli torbaya dolumunu yüksek hız ve hassasiyette gerçekleştirmek için en uygun sistemlerdir. SAFMAK ventilli torba sistemlerini her uygulama için özel olarak tasarlar ve imal eder.

Vidalı beslemeli torba dolum makinelerinde malzeme silosuna flex körükle bağlanan bir besleme elemanı bulunmaktadır. Besleme elemanı bantlı konveyör veya iki adet değişik çaplı vidalı besleyici olabilmektedir. Besleme elemanının çıkış ağzında iki adet Load-Cell'e asılmış olan tartı kefesi yer alır. Tartı kefesinin çıkışı ise mafsallı tip bir pnomatik kapakla kontrol edilmektedir. Kefe tozumayı tam önleyen bir kılıf içine alınmıştır ve altında, malzemenin torbaya iletilmesini sağlayan küçük bir vidalı götürücü mevcuttur. Dolumu bu sayede gerçekleştirilen torba, torba tutma pistonunun bırakması ve torba ittirme ünitesi yardımı ile nozuldan alınmaktadır.

ventilli torba dolum makinası
Malzeme Gıda
Toz
Nişasta
Kimya
Tartı Aralığı 10-30 kg
Kapasite 3-5 torba / dk
(30 kg dolum)
Tartı Hassasiyeti +/- 10 g
Dolum Hassasiyeti +/- 150 g
saferbeyaz

Menü