Tel: 0 262 751 52 14
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
iso

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

30 yılı aşkın süredir ülkemizin otomasyon ve dozajlama ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan şirketimiz, bundan sonraki çalışmalarını; değişen dünya düzenini ve kalite anlayışını da dikkate alarak; ISO 9001-2000 toplam kalite yönetimi prensiplerinde sürdürmeye karar vermiş ve 2003 Ekim itibariyle BVQI tarafından belgelendirilmiştir.

SAFMAK, kalite yapısını da Türk Standartları Enstitüsünün ve Avrupa Birliği’nin belirlediği şartlar çerçevesinde yürütmektedir. Avrupa Birliği tarafından önerilen modüler yaklaşım esasına göre iç üretim kontrolü (Modül A) benimsenmekte ve yürütülen her projenin CE klasörleri bu çerçevede hazırlanıp saklanmaktadır. Kurulduğu günden beri ana hedefini yüzde yüz müşteri memnuniyeti üzerine kuran firmamız, bundan sonra da ana amacından sapmadan; kalite anlayışını ve sorumluluk bilincini tüm kademelerine özümseterek; müşteri istek ve şikayetlerini firmada çalışan herkesin ortak sorumluluğu haline getirerek hedeflerine ulaşmayı sağlayacaktır.Bu çerçevede yürütülecek olan eğitim çalışmalarıyla, hem idari hem de işçi kadrosunun konuya adaptasyonu sağlanacaktır. Eğitim faaliyetleri aynı zamanda teknik eğitimleri de kapsayacak, böylece üretim hızında kalite, maliyet düşümü ve standardizasyon konularında da sürekli iyileştirme sağlanacaktır.

Firmamızın kalitepolitikası üretim aşamasının sipariş alma boyutundan, sevkiyatına kadar kalite güvencesinin devamını sağlamaktır ve bu amaçla firmamız bünyesinde " Kalite Güvence Birimi" kurulmuştur. Bu birimin desteğiyle hazırlanmış olan prosedür ve talimatlarla yapılacak görevler en verimli ve sorunsuz şekilde yerine getirilmektedir.

Müşteri memnuniyeti odaklı tüm bu çalışmalarımızda hedeflerimiz şu şekilde açıklanabilir:

• Müşterinin taleplerine fonksiyonelliği, estetiği, güvenliği ve fiyatıyla en uygun olan sistemi üretmek,
• Oluşabilecek herhangi bir arıza veya servis durumunda, mevcut dokümantasyondan yararlanarak sorunlara en kısa ve en verimli şekilde çözüm bulmak,
• Üretim aşamasındaki tüm zaman kayıplarını hurda malzeme miktarını ve bunların firmamıza yüklediği maliyetleri azaltmak ve böylece kendi çalışanlarımıza daha iyi imkanlar sunmak,
• Tüm şirket personelini eğitimli ve iş sorumluluğunu üzerine alabilen insanlar olarak eğitmek,
• Müşteri memnuniyeti ilkelerinden ödün vermeden kar oranlarımızı ve rekabet gücümüzü arttırmak için sürekli olarak yenilikleri takip etmek ve sunmak,
• Yurt içinde ve dışında pazar payımızı arttırmak.

Visit Review Site Coral www from this link.
saferbeyaz

Menü